Vistinge

Ulrik Bergmark, Anna Lilliehjort och Esbjörn Larsson framför området nära riksväg 51, där det nedanför den röda ladan planeras att byggas cirka 350 villor och radhus i Vistingeområdet. Fotograf: Magnus Johansson från Folkbladet och NT.Hundratals nya bostäder ska byggas vid 51:an Artikel finns här

Berga Äng

Berga Äng kommer att bli ett trevligt och uppskattat område med 800-900 bostäder - men inte lika billigt som tänktBerga Äng blir en central stadsdel med närhet till arbete och skolor men även till natur med ek-landskap. Området kommer även att bygga ihop staden med nya expresscykelvägar. Politikens mål var från...

Ostlänken

Vi vill tacka talarna Anna Lamberthz, kommunens projektledare för Ostlänken, Alisa Basic, stadsplaneringschef hos Linköpings kommun och Erik Styrenius, VD för ResMex, för att ni tog er tid att dela med er av era kunskaper om Ostlänken vid Stadsbyggnadsforum våren 2023. Ostlänken är ett av Linköpings största stadsomvandlingsprojekt någonsin och...

Sigtuna Stadsängar

Vi vill tacka Kim Hultén, investeringsansvarig från Bonava, som besökte Stadsbyggnadsforum våren 2022 för att dela med sig om hur Sigtuna Stadsängar växte fram i Sigtunas kommun. Planeringen präglades av en visionsstyrd stadsplaneringsprocess. Framtagandet av stadsdelen har arbetats fram tillsammans med invånarna i alla åldrar från Sigtuna som fick vara...

ICA Himnahallen byggs ut med ca 550m² och 44 nya parkeringsplatser tillkommer.

Bild: M5 arkitektur Linköping Måndagen den 25 oktober togs de första spadtagen för att bygga ut Ica Supermarket Himnahallen i Linghem. Under 2020 tog Vasaparken över fastigheten och vill nu utöka centrumbyggnadens verksamhetsyta. Detta innebär att ICA Himnahallen byggs ut med ca 550m² och 44 nya parkeringsplatser tillkommer. Projektet kommer...

Stadsbyggnadsforum 2021

Vi vill tacka alla som kom och deltog på Stadsbyggnadsforum 2021. Efter ett långt uppehåll i samband med pandemin kunde vi äntligen träffas och dela med oss av nya kunskaper och erfarenheter. Under mötet diskuterades Lalandias etablering i Motala som ett exempel på projekt med höga ambitioner men som har...

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Ny vision för sjukvård I 2014 togs de första spadtagen för att förändra Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Målet med om- och nybyggnationerna har varit att skapa förutsättningar för avancerad sjukvård av hög kvalitet. Genom ett ramavtal med Region Östergötland har Aurum agerat byggledare. Idag är några av ombyggnationerna klara såsom nybyggnad...

Exploatering av bostäder i Rimforsa

Aurum är i gång med tre detaljplaner i Rimforsa. Dessa projekt skapar möjlighet för 150 nya attraktiva bostäder. Aurum hjälper fastighetsägarna Magnus Lidén Fastigheter samt Vasamark Svenska AB driva fram dessa projekt. Byggnationerna planeras att utföras vid tre olika områden, Hallstad, Storgården och vid Krågedal.  Som det ser ut just...