Vi skapar affärer av idéer.

Aurum fastighetsutveckling grundades 2009 och har sedan dess vuxit till en konsultverksamhet med 8 konsulter lokaliserade i Linköping. Bolaget uppstod som ett svar på ett självupplevt problem i många projekt – suboptimerande konsulter utan kunskap om affären. Vi bibehåller fokus på affären genom hela projektets alla faser så att syftet med investeringen inte tappas bort på vägen. Sedan vi startade har det varit vår vision och våra värderingar präglas därför av kundnytta.

Vision

Aurum ska vara den projektledare som regionens fastighetsägare helst samarbetar med genom att vi sätter branschens standard för väl utförda projekt avseende tid, ekonomi och kvalitet.

Varför

Vi hjälper fastighetsägare att lyckas nå målen i sina fastighetsprojekt från idé till inflyttning

Vi brinner för att skapa lyckade fastighetsinvesteringar åt våra kunder. Det innebär att vi leder våra kunder genom projekten på ett sådant sätt att kunden redan i tidigt skede vet hur vi avser att driva projektet för att skapa önskat resultat.

Värderingar

Våra värderingar ligger till grund för hur vi gör affärer, och hur vi hjälper våra kunder att göra affärer. För Aurum är affärsnytta, drivande, professionella, ärliga och kreativa de ord som beskriver vårt sätt att arbeta.

Arbetsätt

Vi påbörjar våra uppdrag genom att, med vår kunskap, metodik och erfarenhet, leda kunden att sätta mål som svarar på vad och varför. Utifrån målbilden kan vi bryta ned processen, beskriva den och de olika steg som måste till för att nå målet. Vi tids- och resurssätter arbetet inför en projektstart. Med tydliga mål går det att göra rätt avvägningar mellan tid, teknik och ekonomi. Vi är övertygade om att kunden därigenom får en tydlighet i de beslut som styr projektet och därmed tydlig kommunikation och högre effektivitet i projektet.