LYCKAD FASTIGHETSUTVECKLING

Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina fastighetsinvesteringar

Oavsett om ni har ett fastighetsbestånd idag eller arbetar med projektutveckling för vidareförsäljning, behöver man bestämma sig varför man skall in i ett visst projekt. Alla fastighetsaffärer borde börja med att fråga sig varför skall jag äga just denna fastighet. Är det för att få ett kassaflöde, en värdestegring, för att det finns en byggrätt eller andra förädlingsmöjligheter. Slutligen behöver man besluta om det är för egen förvaltning eller för avyttring. Det är klokt att börja med en analys över nuläget och att skapa sig en bild över vart man skall. ”Utan spaning-ingen aning

Det är avgörande att förstå affären och hålla en tydlig linje i ett fastighets­utvecklingsprojekt då det är många parter och beslut på vägen. Alla dessa parter vill något annat än du varför det är fantastiskt viktigt att kunna hålla målet i fokus. Vi på Aurum arbetar utifrån att det är kundens affär som är den röda tråden genom ett utvecklingsprojekt. Aurum har lång erfarenhet av att driva fastighetsutvecklingsprojekt och arbetar inom hela fastighetsutvecklingsprocessen. Hos oss kan ni få hjälp med allt från analys och idéutveckling till avyttring av färdigutvecklad fastighet.

Vi grundar våra projekt i vår metodik där vi hjälper kunden att analysera nuläget samt att målformulera ett önskat slutresultat. Med vår kompetens, erfarenhet och systemstöd arbetar vi fram en handlingsplan för hur projektet skall resurssättas och drivas för att kunna nå målbilden. Genom en strukturerad organisation med professionell och aktiv projektledning som styr konsulter, entreprenörer, ekonomi, tid och teknikinnehåll hjälper vår projektledningsmodell våra kunder att lyckas.

Vi analyserar potentiella utvecklingsmöjligheter

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att er att realisera gömda värden. Läs mer

Vi upphandlar och styr konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekterings­skedet finns ett stort behov av utredningar. Läs mer

Vi driver utvecklingsprojekt

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Läs mer

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal. Läs mer

Vi driver detalj­planeprojekt

Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Läs mer

Vi upphandlar och styr entreprenader

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Läs mer