Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Christian André (Wiki Takes Norrköping 1 participant), CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

Ny vision för sjukvård

I 2014 togs de första spadtagen för att förändra Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Målet med om- och nybyggnationerna har varit att skapa förutsättningar för avancerad sjukvård av hög kvalitet. Genom ett ramavtal med Region Östergötland har Aurum agerat byggledare. Idag är några av ombyggnationerna klara såsom nybyggnad för akutvård och förlossning. Intensivvårdsavdelningen blev klar i februari 2020 och jourcentralen har flyttats från centrala Norrköping till Vrinnevisjukhuset.

Bygga och renovera för framtiden

Ombyggnaden av Vrinnevisjukhuset har ställt stora krav på logistik och provisoriska lösningar. Aurum har sedan slutet av 2017 varit projektledare och agerat som byggledare för ombyggnationer. Att driva projekt när det inte finns några separata vägar in i byggnaden där entreprenörerna kan ta in material kräver noggrann planering för att undvika att verksamheten störs.

Kontakt mellan alla inblandade parter

För att framgångsrikt kunna slutföra ett projekt som ombyggnaden av Vrinnevisjukhus krävs noggrann planering och kontakt mellan alla inblandade – från entreprenörerna till sjukhuspersonalen som ska kunna utföra sitt viktiga arbete med patienter under ombyggnationerna. Genom att skapa ett arbetsklimat av förståelse har det gett möjlighet att driva projektet tillsammans med vårdavdelningarna.

Förnya vårdbyggnader

Ombyggnadsprojektet har kunnat slutföras med enastående resultat eftersom det har genomförts i en atmosfär som genomsyrats av dialog och samarbete. Inblick i sjukhuspersonalens behov och arbetssätt har varit en grundförutsättning för att framgångsrikt kunna genomföra projektet. Gedigen erfarenhet har varit en förutsättning för att kunna göra ombyggnationer samtidigt som livsviktiga ambulanstransporter inte fick störas. De involverade parterna har under en bra ledning gjort det möjligt att prioritera rätt.

Kompetens att bygga och förstå behov

Det finns flera exempel på utmaningar med ombyggnationer. Just Vrinneviprojektet har visat på vikten av att inte enbart byggkompetens utan även förståelse för de olika personalgrupperna är väsentligt för ett lyckat projekt. Att sätta sig in hur vården fungerar och drivs har varit viktiga aspekter för att slutföra ombyggnaderna. Aurum ser fram emot ett fortsatt samarbete med Region Östergötland i deras strävan att ständigt förbättra hälso- och sjukvården.