Aurum Fastighetsutveckling har hjälpt ett nytt pizzakoncept i Linköping

Under hösten 2021 blev ombyggnationen klar och den 18e december kunde 4 Corners Pizza öppna sina dörrar till allmänheten i sin nya lokal vid Stora torget i centrala Linköping.
Slutresultatet: ett spännande restaurangkoncept med ett 30-tal platser och en bar. Den nya restaurangen är ett välkommet inslag till stadens existerande restaurangutbud.

Fastighetsägaren Magnus Lidén tecknade kontraktet under hösten 2020 och sedan dess har det pågått en invändig ombyggnation innan restaurangen har kunnat öppna sina dörrar. Ombyggnationen har skett i en lokal med en kulturell och historisk betydelse vid Stora Torget i Linköping. Därav skedde allt arbete med byggnadens utseende med metoder som bidrog till att behålla byggnadens karaktärsdrag.

4 Corners Pizza blir ett välkommet tillskott

Under hösten 2021 blev ombyggnationen klar och den 18e december kunde 4 Corners Pizza öppna sina dörrar till allmänheten. Restaurangkedjan som har innan enbart funnits i Stockholm har valt att expandera söderut. I huvudstaden har Corners pizza blivit ett känt namn och är speciellt hyllad för sina skräddarsydda och rektangulära pizzor. Med sitt innovativa restaurangkoncept och ett 30-tal platser och bar, kommer restaurangen att bli ett välkommet tillskott till Linköpings restaurangutbud.

Bakom ombyggnationen och renoveringen har Aurum agerat kontrollansvarig. Vilket har inneburit att Aurum har varit med genom hela byggnadsprocessen och agerat rådgivare och partner till byggherren. Aurum fastighetsutveckling har även hjälpt till med olika uppgifter, såsom att biträda byggherren med att upprätta kontrollplan och se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser blev följda.

I tillägg har Aurum närvarat vid besiktningar, tekniska samråd, och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens arbetsplatsbesök. Aurums målsättning har varit att under arbetet som kontrollansvarig, både effektivisera bygget och reducera kostnaderna för kunden.