Berga Äng

Berga Äng kommer att bli ett trevligt och uppskattat område med 800-900 bostäder – men inte lika billigt som tänkt

Berga Äng blir en central stadsdel med närhet till arbete och skolor men även till natur med ek-landskap. Området kommer även att bygga ihop staden med nya expresscykelvägar. 

Politikens mål var från början att bygga billiga bostäder men när det statliga investeringsstödet togs bort begränsades den möjligheten.

Aurum har hjälpt Slättö som är en utav markägarna.