Sigtuna Stadsängar

Vi vill tacka Kim Hultén, investeringsansvarig från Bonava, som besökte Stadsbyggnadsforum våren 2022 för att dela med sig om hur Sigtuna Stadsängar växte fram i Sigtunas kommun. Planeringen präglades av en visionsstyrd stadsplaneringsprocess.

Framtagandet av stadsdelen har arbetats fram tillsammans med invånarna i alla åldrar från Sigtuna som fick vara med och bidra med tankar och idéer under workshops. Förslagen arbetades in i planeringen och blev så småningom till verklighet.

Bonava har ett starkt engagemang i hållbarhet som genomsyrade arbetsprocessen. En del av projektet Sigtuna Stadsängar landade i en större donation för att hjälpa unga flickor att få möjlighet till utbildning i Nepal tillsammans med andra hållbarhetsinsatser lokalt och världen runt.

Tack för alla som närvarade på träffen och tack till våra hörnpelare!

Kom ihåg att anmäla er till nyhetsbrevet för framtida träffar.