27012023-A53A7326-11

Anna Lilliehjort

Vd/Senior projektledare
E-postadress:

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden, utvecklar affärer, förhandlar och driver fastighetsaffärer. Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpeavtal, arrendeavtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal mm. Lantmäteri- och planfrågor såsom fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, plan- och exploateringsavtal etc.

Visa mer
27012023-A53A7222-1

Esbjörn Larsson

Senior projektledare
E-postadress:

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden, utvecklar affärer, förhandlar och driver fastighetsaffärer. Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpeavtal, arrendeavtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal mm. Lantmäteri- och planfrågor såsom fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, plan- och exploateringsavtal etc.

Visa mer
27012023-A53A7383-19

Tomas Mansour

Senior projektledare
E-postadress:

Projektledare i projekterings- samt byggfasen, certifierad KA (nivå K) och certifierad entreprenadbesiktningsman.

Projektleder, tar fram förfrågningsunderlag, upphandlar entreprenader, tar fram diverse utredningar till framtida detaljplaner samt utför KA- och besiktningsuppdrag. Har även tidigare arbetat som konstruktör för prefabricerade småhus.

Visa mer

Adress:
Telefon:
E-postadress: