DSF7568-1

Esbjörn Larsson

VD/Projektledare
E-postadress:

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden, utvecklar affärer, förhandlar och driver fastighetsaffärer. Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpeavtal, arrendeavtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal mm. Lantmäteri- och planfrågor såsom fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, plan- och exploateringsavtal etc.

Visa mer
_DSF5025-5

Tomas Mansour

Projektledare
E-postadress:

Projektledare i projekterings- samt byggfasen, kontrollansvarig med behörighet för projekt av komplicerad art och av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman.

Projektleder, tar fram förfrågningsunderlag, upphandlar entreprenader, tar fram diverse utredningar till framtida detaljplaner samt utför KA- och besiktningsuppdrag. Har även tidigare arbetat som konstruktör för prefabricerade småhus.

Visa mer
_DSF4999-6

Fisnik Dardani

Projektledare
E-postadress:

Hjälper kund förverkliga sin idé till användning av byggnad.

Verksam inom förstudie-, projektering- och genomförandefasen. Projektleder, tar fram förfrågningsunderlag, upphandlar entreprenader, tar fram diverse utredningar. Företräder byggherren och driver projektet framåt.

Visa mer
DSCF6302-4

Anna Lilliehjort

Projektledare
E-postadress:

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden, utvecklar affärer, förhandlar och driver fastighetsaffärer. Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpeavtal, arrendeavtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal mm. Lantmäteri- och planfrågor såsom fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, plan- och exploateringsavtal etc.

Visa mer
DSCF6248-2

Patrik Johansson

Projektledare
E-postadress:

Projekt-, projektering- och uppdragsledare för byggprojekt.
Tar fram förfrågningsunderlag och upphandlar entreprenader.
Driver utredningar, tidplaner, byggfrågor och hela byggprocessen.

Fastighetsägarens representant och hjälper fastighetsägaren att säkerhetsställa sina affärer i byggprojektet.

Visa mer
DSCF6281-3

Anastasia Savchenko

Detaljplanehandläggare
E-postadress:
Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden.
Visa mer
DSCF6401-10

Jacqueline Snäll

Detaljplanehandläggare
E-postadress:
Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden.
Visa mer

Adress:
Telefon:
E-postadress: