DSF7568-1

Esbjörn Larsson

VD/Projektledare
E-postadress:

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden, utvecklar affärer, förhandlar och driver fastighetsaffärer. Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpeavtal, arrendeavtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal mm. Lantmäteri- och planfrågor såsom fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, plan- och exploateringsavtal etc.

Visa mer
_DSF5025-5

Tomas Mansour

Projektledare
E-postadress:

Projektledare i projekterings- samt byggfasen, kontrollansvarig med behörighet för projekt av komplicerad art och av SBR godkänd entreprenadbesiktningsman.

Projektleder, tar fram förfrågningsunderlag, upphandlar entreprenader, tar fram diverse utredningar till framtida detaljplaner samt utför KA- och besiktningsuppdrag. Har även tidigare arbetat som konstruktör för prefabricerade småhus.

Visa mer
DSCF6302-4

Anna Lilliehjort

Projektledare
E-postadress:

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden, utvecklar affärer, förhandlar och driver fastighetsaffärer. Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpeavtal, arrendeavtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal mm. Lantmäteri- och planfrågor såsom fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, plan- och exploateringsavtal etc.

Visa mer
DSCF6281-3

Anastasia Savchenko

Projektledare/detaljplanehandläggare
E-postadress:
Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden.
Visa mer
blank-profile-picture-g6d020fd54_1280

Emelie Johansson

Projektledare/detaljplanehandläggare
E-postadress:

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden

Visa mer
blank-profile-picture-g6d020fd54_1280

Pandeli Thimjo

Arkitekt/projektledare
E-postadress:

Tar fram strukturplaner och visualiseringsbilder samt kalkylunderlag.

Visa mer

Adress:
Telefon:
E-postadress: