Linköping

DSF7568-1

Esbjörn Larsson

VD/Projektledare
E-postadress:

Projektleder detaljplaner och exploateringsärenden, utvecklar affärer, förhandlar och driver fastighetsaffärer. Förhandling och upprättande av fastighetsrättsliga avtal såsom köpeavtal, arrendeavtal, servitutsavtal, nyttjanderättsavtal mm. Lantmäteri- och planfrågor såsom fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, plan- och exploateringsavtal etc.

Visa mer
DSF5193-1

Per Carlfjord

Partner/Projektledare
E-postadress:
Projekteringsledning, projektledning och KA-uppdrag. Utvecklar projektidéer till byggbara produkter. Tar fram investeringskalkyler i tidiga lägen. Projektleder förprojektering och tar fram upphandlingsunderlag. Upphandlar entreprenader.
Visa mer
DSF5084-3

André Sjödin

Projektledare
E-postadress:

Hjälper kund förverkliga sin idé till användning av byggnad. Verksam inom förstudie-, projektering- och genomförandefasen. Företräder byggherren och driver projektet framåt.

Visa mer
DSF5025-2

Tomas Mansour

Projektledare
E-postadress:

Projekteringsledning, projektledning och KA-uppdrag. Projektleder förprojektering och tar fram förfrågningsunderlag. Upphandlar entreprenader.

Visa mer

Norrköping

DSF7558-1

Jesper Silvstam

VD/Projektledare
E-postadress:
Visa mer
_DSF4999-2

Fisnik Dardani

Projektledare
E-postadress:
Visa mer
LINKÖPING

Adress:
  • Skyttegatan 2C, 582 30 Linköping
Telefon:
E-postadress:
  • Besöksparkering finns utanför våra kontor
NORRKÖPING

Adress:
  • Linnégatan 28, 602 23 Norrköping
Telefon:
E-postadress:
  • Besöksparkering finns utanför våra kontor