Exploatering av bostäder i Rimforsa

Aurum är i gång med tre detaljplaner i Rimforsa. Dessa projekt skapar möjlighet för 150 nya attraktiva bostäder. Aurum hjälper fastighetsägarna Magnus Lidén Fastigheter samt Vasamark Svenska AB driva fram dessa projekt.

Byggnationerna planeras att utföras vid tre olika områden, Hallstad, Storgården och vid Krågedal. 

Som det ser ut just nu planeras ett 60-tal tomter ta form vid Hallstad.
Strax väster om hotell- och konferensanläggningen Storgården kommer ett 30-tal kedjehus och villor tas fram. Någon kilometer längre söderut om storgården vid Krågedal siktar Aurum på att ge plats åt 20-tal kedjehus och ungefär 40 villor. 

Aurum har nyligen haft ett startmöte med Kinda kommun, under april månad detta år, angående planprocessen för Storgården och Krågedal. Aurum ser positivt på detta tillskott till Rimforsa. Det är en bra miljö med hög potential.

I dessa projekt kommer Aurum agera projektledare där en god kontakt med kommunen kommer vara tongivande. Projekten kommer även behöva anpassas till omgivningen och ta hänsyn till den biologiska mångfalden då det finns åkerholmar som är skyddade i miljöbalken. 

’’Det gäller att bygga värden och inte förstöra dem’’ – Esbjörn Larsson

Aurum ser mycket fram emot utvecklingen i Rimforsa!