Ostlänken

Vi vill tacka talarna Anna Lamberthz, kommunens projektledare för Ostlänken, Alisa Basic, stadsplaneringschef hos Linköpings kommun och Erik Styrenius, VD för ResMex, för att ni tog er tid att dela med er av era kunskaper om Ostlänken vid Stadsbyggnadsforum våren 2023.

Ostlänken är ett av Linköpings största stadsomvandlingsprojekt någonsin och kommer ha en omfattande och betydande inverkan på och för staden under lång tid och för många generationer framåt.

Arbetet är nu inne i en intensiv fas där kommunen arbetar för att tillvarata de möjligheter som genereras och hantera de utmaningar som uppstår. Det är ett stort pussel som ska läggas och många intressen som ska vägas på resans gång, vilket krävt omtag i såväl skisser som strategier och målsättning.

I takt med att korridorens läge och placering börjar falla på plats så klarnar förutsättningarna lite mer dag för dag.

Våra hörnpelare