Aurum Fastighetsutveckling

Vi hjälper fastighetsägare med utveckling av fastigheter och projekt från analys och idéutveckling till genomförande. Vi är ett högkvalificerat bolag som har lång erfarenhet och hög kompetens inom analys av fastigheter, idéutveckling, detaljplanering, exploatering och fastighetsinvesteringar där vår kompetens bäst kommer till sin rätt i tidiga skeden så att vi kan påverka hela affären.

Vare sig det gäller projekt inom exploatering, förvaltning eller försäljning så finns det mycket att vinna på att hantera dina projekt professionellt. Vi kan med vår erfarenhet och kompetens ta fram de beslutsunderlag och de strategier som krävs för att lyckas med utvecklingen av din fastighet.

ICA Himnahallen byggs ut med ca 550m² och 44 nya parkeringsplatser tillkommer.
Bild: M5 arkitektur Linköping Måndagen den 25 oktober togs de första spadtagen för att bygga...
Stadsbyggnadsforum 2021
Vi vill tacka alla som kom och deltog på Stadsbyggnadsforum 2021. Efter ett långt uppehåll...
Vrinnevisjukhuset i Norrköping
Ny vision för sjukvård I 2014 togs de första spadtagen för att förändra Vrinnevisjukhuset i...

Vi analyserar potentiella utvecklingsmöjligheter

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att er att realisera gömda värden. Läs mer

Vi upphandlar och styr konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekterings­skedet finns ett stort behov av utredningar. Läs mer

Vi driver utvecklingsprojekt

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Läs mer

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal. Läs mer

Vi driver detalj­planeprojekt

Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Läs mer

Vi upphandlar och styr entreprenader

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Läs mer

Vi samarbetar med
Lidens fastigheter
obos_liggande
vasaparken_logga_dp
logo (1)