Aurum Fastighetsutveckling

Vi hjälper fastighetsägare med utveckling av fastigheter och projekt från analys och idéutveckling till genomförande. Vi är ett högkvalificerat bolag som har lång erfarenhet och hög kompetens inom analys av fastigheter, idéutveckling, detaljplanering, exploatering och fastighetsinvesteringar där vår kompetens bäst kommer till sin rätt i tidiga skeden så att vi kan påverka hela affären.

Vare sig det gäller projekt inom exploatering, förvaltning eller försäljning så finns det mycket att vinna på att hantera dina projekt professionellt. Vi kan med vår erfarenhet och kompetens ta fram de beslutsunderlag och de strategier som krävs för att lyckas med utvecklingen av din fastighet.

Vistinge
Ulrik Bergmark, Anna Lilliehjort och Esbjörn Larsson framför området nära riksväg 51, där det nedanför...
Berga Äng
Berga Äng kommer att bli ett trevligt och uppskattat område med 800-900 bostäder - men...
Ostlänken
Vi vill tacka talarna Anna Lamberthz, kommunens projektledare för Ostlänken, Alisa Basic, stadsplaneringschef hos Linköpings...

Vi analyserar potentiella utvecklingsmöjligheter

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att er att realisera gömda värden. Läs mer

Vi upphandlar och styr konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekterings­skedet finns ett stort behov av utredningar. Läs mer

Vi driver utvecklingsprojekt

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Läs mer

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal. Läs mer

Vi driver detalj­planeprojekt

Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Läs mer

Vi upphandlar och styr entreprenader

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Läs mer

Vi samarbetar med
Lidens fastigheter
obos_liggande
vasaparken_logga_dp
logo (1)