Stadsbyggnadsforum 2021

Vi vill tacka alla som kom och deltog på Stadsbyggnadsforum 2021.

Efter ett långt uppehåll i samband med pandemin kunde vi äntligen träffas och dela med oss av nya kunskaper och erfarenheter. Under mötet diskuterades Lalandias etablering i Motala som ett exempel på projekt med höga ambitioner men som har tvingats att genomgå ett stort antal utmaningar. En intressant punkt som diskuterades var hur överklaganden kan stoppa en hel process och påkosta projekten i både tid och pengar. Samtidigt är det så fantastiskt att vi bor i ett land där alla människor får möjlighet påverka samhällsutvecklingen

Vi vill rikta ett stort tack till Motala kommuns exploateringschef Hanna Hammarlund och Sten-Åke Petterson, som presenterade arbetet kring Lalandias etablering i Motala.

Håll utkik för kommande möten!

Vill ni få mer information om eventet? Skriv upp er på mail-listan på : https://aurumfast.us20.list-manage.com/subscribe?u=1cb376915bb972ee24b0cf2b2&id=d8b1c81ef7