Planer för nya bostäder

För snart ett år sedan ansökte Aurum Fastighetsinteckning om planbesked hos Kinda kommun och i dagarna har vi fått klartecken för detaljplanering i Rimforsa. Kindapolitiken har uttryckt ett behov av fler villatomter i Rimforsa och nu har Aurum fastighetsutveckling kommit ett steg närmre exploatering.

Planerna innebär att ca 50st tomter med främst enfamiljshus ska byggas i områdena Storgården och Krågedal. Kinda kommuns preliminära tidsplan för arbetet med detaljplanen är tredje kvartalet 2021.

Nu jobbar vi vidare med att säkerställa att man tar tillvara på och samtidigt skapar fler värden, så man inte förstör dem i processen. I området finns åkerholmar som är skyddade i miljöbalken. Dessutom vill vi värna om den biologiska mångfalden i området.