Stadsbyggnadsforum 2020

Människor presenterar inför publik

Stort tack till alla som kom och deltog på uppstarten av Stadsbyggnadsforum 2020. På mötet diskuterades det om metoder för att öka resurserna till planarbetet. Linköping öppnas nu upp för byggherrar att göra mer av arbetet själva, vilket kan öka genomflödet av detaljplaner.

Ett extra tack till Linköpings kommuns representanter Muharrem Demirok, Mari Hultgren, Leif Lindberg och Alisa Basic som ställde upp och presenterade kommunens nya arbetssätt för detaljplaner.

Vd presenterar information för grupp människor


Kommande möte diskuterar vi det dilemma som kommunerna hamnar i vid hög takt på detaljplanerandet. Nämligen de stora investeringar som hamnar på kommunens bord i kombination med kommuners beslutsmodell och ekonomiska styrning. Här handlar det om prioritering av interna resurser och hantering inom kommunens investeringsbudget för att inte det skal bli ”stopp i systemet”. Stadsbyggnadsdirektör Leif Lindberg är där och presenterar kommunens sida av myntet.

Dessutom får vi höra Motala kommuns Exploateringschef, Hanna Hammarlund, med bistånd från Sten-Åke Pettersson, berätta om hela historien kring Lalandias etablering i Motala.


Missa inte att boka in tiden i er kalender! Nästa stadsbyggnadsforum är 28e maj 2020 kl 17:00

Vi vill även tacka våra hörnpelare som hjälper till att driva Stadsbyggnadsforum framåt.

Vill ni få mer information om eventet? Skriv upp er på mail-listan här: https://stadsbyggnadsforum.mailchimpsites.com/