Detaljplanering på G, Doppingen 14-16

Mitt emot Trädgårdstorget hittar du kvarteret Doppingen. Ett av centrala Linköpings större kvarter, där mitten består av en innergård som fungerar för transporter och leveranser. Doppingen är ett av många spännande projekt som vi på Aurum har hand om just nu.

Framtagande av ritningar och detaljplan är fortfarande i tidigaste stadiet, men det sprutar av idéer och olika förslag från vår sida. Det ligger definitivt i vårt intresse att exploatera innegården på ett sätt så att den nya byggnaden blir en viktig del för innerstaden. Hur ska detta gå till?

Jo, vi vill kunna erbjuda fler lägenheter, kontor och kanske en del butiker. Dessa ska finnas i en ny byggnad som binder ihop hela kvarteret via innergården. Men denna byggnad skulle i dagens läge ligga lite skymd från resten av stan, och därför behöver det göras tydliga entréer från Drottninggatan, S:t Larsgatan och Nygatan genom befintliga byggnader, för att på så sätt öppna upp kvarteret mot de omgivande gatorna.

Något som är extra viktigt att ta hänsyn till när man har blivit given ett så pass känsligt ställe att bygga på, mitt i stan, är kulturmiljön. Vi har nämligen en plan på en påbyggnad över Doppingen 15 också, men denna kommer då vara indragen, med kulturmiljön och de befintliga fasadernas uttryck i åtanke.

Som nämnt i första stycket används en del av innergården idag för transporter och leveranser till verksamheter i centrala Linköping, det är detta gårdsrum som kallas för Köpmansgränd. Vi har inte glömt bort alla verksamheter som förlitar sig på dagens funktion av gårdsrummet. Tvärt om, vi vill underlätta för butikerna, genom att skapa en ny byggnad med entréer till verksamheterna i markplanet, som synkroniseras med parkering, inlastningar och andra viktiga funktioner.

Precis som i flera tidigare projekt kommer vi samarbeta med förvaltningsbolaget Vasaparken. Tillsammans kommer vi förhoppningsvis öppna upp en ny del av Linköping som kan bli av stor betydelse för innerstan.