Samråd för Luxor

luxor-motala

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 10 juni att detaljplanen för Luxor 7, den stora fabrikslokalen i Motala, nu är redo för samråd. Samrådet kommer äga rum mellan den 22 juni och 18 september. 

Syftet med detaljplanen är att använda den gamla Luxorfabriken och omvandla den till Luxor Center. Luxor Center kommer vara ett område med bland annat upplevelser, skolor och idrott. Det finns även förslag om att öppna en outlet, någon mindre matbutik och kanske ett vandrarhem.

Vår VD Esbjörn Larsson var själv på plats nu i veckan för att kika på den 74 000 m2 stora lokalen. Som nämnt tidigare är lokalen för tillfället avsedd för industriändamål, och vid ändring av detaljplanen kan det uppstå ett antal hinder för det nya användningsområdet, exempelvis var Esbjörn på plats för att få bättre grepp om dagvattensituationen.

 

Så nu väntar vi bara på att samrådet ska sätta igång.

luxor