ICA Himnahallen byggs ut med ca 550m² och 44 nya parkeringsplatser tillkommer.

Bild: M5 arkitektur Linköping

Måndagen den 25 oktober togs de första spadtagen för att bygga ut Ica Supermarket Himnahallen i Linghem.

Under 2020 tog Vasaparken över fastigheten och vill nu utöka centrumbyggnadens verksamhetsyta. Detta innebär att ICA Himnahallen byggs ut med ca 550m² och 44 nya parkeringsplatser tillkommer.

Projektet kommer att påbörjas med byggnationen av en ny parkering. Området ska upprustas med 44 nya parkeringsplatser nordväst om Himnahallen. Tillsammans med dem redan befintliga parkeringsplatser utgör det totalt 98 parkeringsplatser.
Parkeringsplatserna kommer även att kunna nyttjas av besökare till övriga verksamheter i Linghems centrum.

Aurum fastighetsutveckling projektleder arbetet från förfrågningsunderlag via upphandling och styrning av entreprenad samt sköter hyresgästkontakter.

’’Det här är så oerhört välkommet. Det känns nästan overkligt att det blir av, efter så många år’’ säger Annica Andersson som har drivit Ica Supermarket Himnahallen i Linghem i 25 år.