Akilles nybyggnation är igång

I kv. Akilles i centrala Linköping har Aurum drivit fram en ny detaljplan som tillåter nybyggnation i fem plan avsedd för centrumändamål. Detaljplanen medger även en påbyggnad av p-hus Akilles.

Projektet kommer bedrivas på delad entreprenad, där vi ansvarar för hela byggprocessen, från utredning, projektering, upphandling, genomförande och slutligen överlämning hösten 2020