Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden.

Efter analys, identifiering av möjligheter och utveckling av en idé måste den förankras hos kommunen som håller i avgörande beslut om det kan bli verklighet eller ej. Aurum har mycket goda kontakter med kommunens tjänstemän och politiker vilket underlättar kommunikationen avseende om ett projekt är realiserbart eller ej. Vi har synsättet att det är bättre att få ett tidigt nej innan man lagt ned för mycket resurser i projektet. På så sätt frigörs resurser till de genomförbara projekten.

Från grov idé till genomförbart projekt är dock steget ganska långt. Aurum projektleder arbetet med att utveckla idén med fokus på kassaflöde och värdering som styr genomförbarheten.

I arbetet klarläggs saker som hyresnivåer, avkastningskrav, kundgrupper, möjlig utformning av byggnad, möjlig byggrätt, produktions- och exploateringskalkyler, identifiering av möjligt kassaflöde och värderingskalkyl. Värderingskalkkylen utgör beslutsunderlaget för om projektet skall utvecklas vidare eller läggas ned.

Genom att vara aktiva tidigt i processen, när handlingsutrymmet är som störst, kan vi utveckla projekt utifrån den affär som skall skapas. Utformning skall vara ett resultat av kundens betalningsvilja.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så svarar vi inom kort.

Våra tjänster

Vi analyserar potentiella utvecklingsmöjligheter

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att er att realisera gömda värden. Läs mer

Vi upphandlar och styr konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekterings­skedet finns ett stort behov av utredningar. Läs mer

Vi driver utvecklingsprojekt

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Läs mer

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal. Läs mer

Vi driver detalj­planeprojekt

Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Läs mer

Vi upphandlar och styr entreprenader

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Läs mer

Redo för nästa steg?

Vi hjälper er att lyckas med er fastighetsutveckling genom att minimera riskerna och säkerställa måluppfyllelse i projekten. Välkomna till oss!