Vi fyller behov av att utreda och upphandla konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekteringsskedet finns ett stort behov av utredningar; skissande respektive projektering av allt från exploatering till bygghandlingar. Det är viktigt att dessa handlas upp och styrs så att de levererar rätt underlag i tid som stöder affären. Tydliga beställningar leder till tydliga underlag.

Aurum har stor vana att handla upp och styra allt från dagvatten- och naturvärdesutredningar till arkitekter och andra projektörer. Beroende på vilket skede man är i varierar styrningen från lösare diskussioner till noggrann definition av ett uppdrag med tidsatt handlingsleveransplan och projekteringsstyrning av flera discipliner under framtagande av bygghandlingar. Här har ni stor nytta av vårt breda kontaktnät i konsultleden. Vi har dessutom kunskap och vana att granska och ifrågasätta slutsatser som annars skulle påverkat er detaljplan eller ert projekt negativt.

Det är inte ovanligt att myndighetspersoner och konsulter tar i lite utöver lagkravet för att “vara på säkra sidan”. I de projekt vi driver håller vi ett vakande öga och ifrågasätter på paragrafnivå när det behövs för att skydda era intressen.Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så svarar vi inom kort.

Våra tjänster

Vi analyserar potentiella utvecklingsmöjligheter

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att er att realisera gömda värden. Läs mer

Vi upphandlar och styr konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekterings­skedet finns ett stort behov av utredningar. Läs mer

Vi driver utvecklingsprojekt

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Läs mer

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal. Läs mer

Vi driver detalj­planeprojekt

Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Läs mer

Vi upphandlar och styr entreprenader

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Läs mer

Redo för nästa steg?

Vi hjälper er att lyckas med er fastighetsutveckling genom att minimera riskerna och säkerställa måluppfyllelse i projekten. Välkomna till oss!