Vi projektleder byggprocessen baserad på målstyrning

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Vi hjälper er att, utifrån marknadsläget, formulera en upphandlingsstrategi, ta fram förfrågningsunderlag för upphandlingen enligt strategin, handla upp entreprenörer, skriva entreprenadavtal och slutligen styra entreprenören till inflyttningsfärdig byggnad. Under en entreprenad kommer olika frågor att påverka tid, teknik och ekonomi. Det kan vara allt från att en föreskriven vara inte längre tillverkas eller att geoutredningen saknar ett viktigt borrhål till en konkurs eller försening hos någon av entreprenörerna. Då gäller det att veta vad avtalet säger. Aurum har stor vana att hantera dessa frågor och med en bra upphandlingsstrategi och ett välskrivet avtal kan effekterna minskas. För att inte tappa fokus på det som är viktigast styr vi projekten så att de viktigaste målen säkerställs framför de av mindre vikt. Detta är en viktig anledning till att målen sätts i tidigt skede. Det är annars lätt att tappa fokus “mitt i striden”.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så svarar vi inom kort.

Våra tjänster

Vi analyserar potentiella utvecklingsmöjligheter

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att er att realisera gömda värden. Läs mer

Vi upphandlar och styr konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekterings­skedet finns ett stort behov av utredningar. Läs mer

Vi driver utvecklingsprojekt

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Läs mer

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal. Läs mer

Vi driver detalj­planeprojekt

Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Läs mer

Vi upphandlar och styr entreprenader

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Läs mer

Redo för nästa steg?

Vi hjälper er att lyckas med er fastighetsutveckling genom att minimera riskerna och säkerställa måluppfyllelse i projekten. Välkomna till oss!