Analys av utvecklingsmöjligheter

I de flesta bestånd finns gömda möjligheter. Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att realisera gömda värden. Genom vår analys kan vi väcka slumrande värden i ert bestånd genom att identifiera eventuella orealiserade byggrätter samt identifiera möjliga utvecklingsprojekt som kräver detaljplan. Ett värde vi kan skapa åt er genom att utveckla idéer på befintlig byggrätt eller skapa nya byggrätter genom ny detaljplan. Värden som kan realiseras genom att bygga själv alternativt sälja fastigheten med identifierad utvecklingspotential.

Vi erbjuder även analys av hyresnivåer och användning i befintligt bestånd.

Vill du veta mer?

Skicka ett meddelande så svarar vi inom kort.

Våra tjänster

Vi analyserar potentiella utvecklingsmöjligheter

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa att er att realisera gömda värden. Läs mer

Vi upphandlar och styr konsulter

Under idéutveckling, i detaljplaneprocessen samt i projekterings­skedet finns ett stort behov av utredningar. Läs mer

Vi driver utvecklingsprojekt

Vi driver utvecklingsprojekt i syfte att skapa värde för kunden. Läs mer

Lantmäteri- och exploateringsfrågor

Parallellt med planprocessen skall det skrivas planavtal och vanligtvis någon form av genomförandeavtal. Läs mer

Vi driver detalj­planeprojekt

Aurum kan driva hela ärendet åt er från planbesked till lagakraftvunnen detaljplan, med fokus på affären och bevakning av genomförbarheten. Läs mer

Vi upphandlar och styr entreprenader

Aurum erbjuder projektledning av byggprocessen baserad på målstyrning. Läs mer

Redo för nästa steg?

Vi hjälper er att lyckas med er fastighetsutveckling genom att minimera riskerna och säkerställa måluppfyllelse i projekten. Välkomna till oss!