Insikten 1 & 2, Vallastaden

_DSF0234-3
Plats

Linköping

Beställare

Gotec Fastigheter AB

Uppdrag

Vi har för kunds räkning realiserat redan projekterade hus, sammaställt och kompletterat tidigare framtagna förfrågningshandlingar, färdigställt entreprenadavtalshandlingar, upphandling av entreprenörer och agerat Kontrollasvarig.

Vi har även bistått med produktions- och investeringskalkyler, tidplaner och annan styrning som behövts i samband med exploateringen.

Aurum har styrt projektet med genomförandestyrning och uppföljning så att slutresultatet har överensstämt med intentionerna avseende tid, ekonomi och teknik.

Genomförande: 2015-2017

Ansvarsområden