Aklejan

Plats

Linköping

Beställare

Vasaparken Fastighets AB

Uppdrag

Aurum hjälper kund med idéutveckling, detaljplan, projektering och bygglov.

Fastighetsägaren ville pröva att ersätta befintlig byggnad med ett större flerbostadshus. Aurum har drivit fram detaljplan och lett projektering av ny byggnad i fem våningar med  utrymme för 18 lägenheter, förhöjd bottenvåning och parkering i källarplan.

Antagen detaljplan: 21 Oktober, 2015

Ansvarsområden