Integritetspolicy – Policy för behandling av personuppgifter

Aurum Fastighetsutveckling AB värnar om den personliga integritet för sina kunder, anställda, samarbetspartners och övriga personer som kommer i kontakt med Aurum Fastighetsutveckling AB. Det är viktigt för oss att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Vi behandlar därför dina personuppgifter på ett öppet sätt med din integritet i fokus.

I vår integritetspolicy, som gäller för alla som på något sätt nyttjar Aurum Fastighetsutveckling AB:s tjänster eller på annat sätt har kontakt med oss, redogör vi bland annat för hur och varför vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har enligt gällande dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter).

Det är viktigt för oss att du tar del av och förstår vår integritetspolicy och känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor gällande denna policy eller för övriga dataskyddsfrågor.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.