Insikten Felleshus

Plats

Linköping, Vallastaden

Beställare

Samfällighetsföreningen Insikten

Uppdrag

Uppdraget avser projektledning för kvarteret Insiktens felleshus och gemensamhetsanläggningar.

Genomförande: 2015-2016

Ansvarsområden