Insikten Felleshus

Plats

Linköping, Vallastaden

Beställare

Samfällighetsföreningen Insikten

Uppdrag

Uppdraget avser projektledning för kvarteret Insiktens felleshus och gemensamhetsanläggningar.

Genomförande: 2015-2016

Ansvarsområden
  • Idéutveckling
  • Projektering
  • Detaljplan
  • Kalkyl/värdering
  • Entreprenad
  • Lantmäteri-/exploateringsfrågor