Detektiven 19

Projekt, detaljplan, detektiven
Plats

Linköping

Beställare

Vasaparken Fastighets AB

Uppdrag

Aurum hjälper kund med framtagning och ändring av detaljplan som möjliggör nya bostäder med affärslokaler i två plan. 

Ett fristående 10 våningshus med inredningsbar vind i A-läge.

Byggnaden rymmer 43 bostäder och skall byggas inne på gården vid korsningen Drottninggatan/S:t Larsgatan.

Antagen detaljplan: 22 Augusti, 2018

Ansvarsområden