Detektiven 19

Plats

Linköping

Beställare

Vasaparken Fastighets AB

Uppdrag

I Kv. Akilles i centrala Linköping har Aurum drivit fram en ny detaljplan som tillåter nybyggnation i fyra plan avsedd för centrumändamål. Detaljplanen medger även en påbyggnad av P-hus Akilles. 

Aurum har för kunds räkning hjälpt med projekteringsledning vid framtagande av bygglovshandlingar samt förfrågningshandling. Vi har dessutom arbetat med framtagande av AF samt tillhörande offertförfrågningar och kalkylarbete.

Uppdraget innefattar även att produktionsleda entreprenörer och leverantörer samt ansvara för byggarbetsplatsen. 

Hotellbyggnaden ska innehålla högkvalitativa hotellrum med faciliteter för både kort- och långvariga vistelser för företag och privatpersoner. Byggnaden ska bidra till att öka stadskänslan i området med en fasad av hög arkitetonisk kvalitet.

Antagen detaljplan: 7 Oktober, 2016

Överlämning: Hösten 2020

Ansvarsområden